ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ตำบลหงาว เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์ จังหวัดภูเก็ต มีชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่ เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ บางส่วนเลี้ยงวัวไว้บริเวณเชิงเขา จึงเรียกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เป็นภาษาจีนว่า "ทุ่งหง่าว" แปลเป็นไทยว่า "ทุ่งวัวแล่น" จากนั้นชาวบ้าน และคนรุ่นหลังได้เรียกชื่อ หมู่บ้านนี้ "บ้านทุ่งหงาว" สืบต่อกันมา

 
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หงาว
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 2558วันผู้สูงอายุ 2558โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการวันเด็กแห่งชาติBigcleaningประชุมแก้ไขปัญหาน้ำประปา
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หงาว
 
ข่าวสาร อบต.หงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
 
14 กันยายน 2556 - ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.หงาว
ดูทั้งหมด