ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ตำบลหงาว เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์ จังหวัดภูเก็ต มีชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่ เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ บางส่วนเลี้ยงวัวไว้บริเวณเชิงเขา จึงเรียกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เป็นภาษาจีนว่า "ทุ่งหง่าว" แปลเป็นไทยว่า "ทุ่งวัวแล่น" จากนั้นชาวบ้าน และคนรุ่นหลังได้เรียกชื่อ หมู่บ้านนี้ "บ้านทุ่งหงาว" สืบต่อกันมา

 
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หงาว
โครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ 15-17 ธ.ค. 59อบต.ดาโต๊ะ ดูงาน 31 พ.ค. 59อบรมแพทย์ฉุกเฉิน 30 พ.ค. 59
นิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 11 พ.ย. 59ประชุมประชาคม 7 พ.ย. 59ประชุมกรรมการติดตามและพัฒนา 27 ต.ค. 59
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หงาว
 
ข่าวสาร อบต.หงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
 
14 กันยายน 2556 - ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.หงาว
ดูทั้งหมด